FRO-PRO XL

FRO-PRO XLFRO-PRO XL, w pierwotnej postaci jest częścią modułu FIRMA XL lub RYCZAŁT XL pakietu Systemu XL.
Istnieje też jako samodzielny program, nazywanym przez nas "narzędziem" jednozadaniowym. 
FRO-PRO, to skrót nazwy: Faktury, Rachunki, Oferty z Pełną Realizacją Oczekiwań, obsługuje wszelkiego rodzaju dokumenty fakturowania zgodnie z nową Ustawą VAT, (na podstawie wyboru faktury program podpowiada użytkownikowi, jakie elementy są potrzebne dla jej prawidłowego wykonania) - uniwersalny program z wieloma funkcjami i możliwościami przygotowania różnego rodzaju raportów, z bazami danych kontrahentów, materiałów (obsługa magazynu), usług i przygotowywanych dokumentów. Ponadto umożliwia indywidualizację formatu wydruków dokumentów, a także wprowadzanie na przygotowywane dokumenty grafiki logo firmy użytkownika. 

Zestawienie statystyczne informuje, że program obsługuje przeszło 40  różnego rodzaju zadań i funkcji pomocniczych, a zawarta w nim szczegółowa instrukcja - pomoc kontekstu pracy, to ok. 200 stron tekstu, który stanowi podręcznik księgowości i informatyki w zakresie obsługiwanych zadań.
Dlatego przede wszystkim zalecamy jego pobranie i zainstalowanie dla przeprowadzenia wszelkiego rodzaju testów, zwłaszcza, że jego instalacja nie ingeruje w żadne ustawienia Waszego komputera (odinstalowanie polega na skasowaniu jego plików i folderu). Wyjaśnienia pomocnicze (wszystkie poniższe informacje zawarte są we wspomnianej wyżej pomocy kontekstowej, ale treść ta, to "techniczne" uzupełnienie treści z działu KABARET):

Wykorzystując fakt wejścia 1 maja 2004 roku nowej ustawy VAT postanowiliśmy równocześnie wprowadzić wiele zmian w pracy programu fakturowania. Poniżej, w wyjaśnieniach szczegółowych opisujemy, jakie przyjęliśmy założenia projektu nowej wersji programu.

Ze starej wersji pozostawiliśmy wszelkie elementy (po odpowiednich uaktualnieniach), które naszym zdaniem stanowią o jego uniwersalności:

- dla jak najprostszej obsługi zadań przy przygotowywania faktur program zawiera następujące kartoteki:
kontrahentów, materiałów - towarów, usług, przygotowanych (i zapisanych) dokumentów, płatności, oraz nową kartotekę dla obsługi faktur VAT marża - szczegóły niżej. Ponadto między innymi listy: jednostek miary, banków firmy, tekstów końcowych, osób uprawnionych, grup towarów, usług, kontrahentów.

- specjalna funkcja do łatwej indywidualizacji formatów wydruków i umieszczania na dokumencie grafiki użytkownika (np. logo firmy). Chodzi o to, że każdy użytkownik, bez specjalistycznej wiedzy informatycznej, może dostosować wygląd drukowanych faktur do swoich indywidualnych potrzeb, zmienić krój, wielkość czcionki, użyć kolorów itd...

- program automatycznie i logicznie dzieli strony drukowanych długich dokumentów, w ten sposób, że nie dzieli opisu pozycji faktury (opis pozycji może zawierać do 255 znaków), tylko przenosi całą pozycję na następną stronę. W podsumowaniu faktury drukuje tylko te pozycje stawek VAT, które są użyte w przygotowywanym dokumencie.

- nadal zostawiamy specjalną opcję dla alternatywnego wyliczania kwoty VAT, którą nazwaliśmy ŻEBY 5*5=25 (bliższy jej opis w funkcji menu głównego "ustawienia początkowe")

- dla przypadków szczególnych działalności gospodarczej istnieje możliwość ustalania ceny netto z nieograniczoną ilością miejsc po przecinku.

- możliwość zastosowania i automatycznego przeliczenia rabatu lub marży dla jednej pozycji dokumentu, lub całego. Fakt ten na dokumencie można odnotować w specjalnym okienku tekstu faktury, który może zawierać 255 znaków.

- program automatycznie wylicza termin płatności zgodnie ustawieniem ilości dni i automatycznie numeruje dokumenty zgodnie z ustawionym formatem. Można także ustawić tę numerację w opcji wspólnej lub osobno dla podstawowych faktur i innych.

- sumę słownie program tworzy gramatycznie, po polsku. Istnieje możliwość przygotowywania dokumentów w różnych walutach. Program posiada funkcję obliczania odsetek

- następujące funkcje pomocnicze zestawień, analiz, raportów:
dzienne lub miesięczne zestawienia sprzedaży (w pracy w programach Systemu XL - automatyczny zapis tych zestawień do Księgi PiR lub Ewidencji sprzedaży i do rejestrów VAT)
Raporty sprzedaży (miesięczne lub dzienne): określonego towaru, wybranemu kontrahentowi lub całej sprzedaży.

- ponadto program ma funkcję wykonywania kopii każdej kartoteki do osobnego pliku, gdzie użytkownik ma możliwość bezpiecznej, potrzebnej mu “obróbki” danych przy wykorzystaniu dostępnych funkcji EXCELA.

- program nadal stara się pomagać użytkownikowi w prowadzeniu prawidłowej dokumentacji fakturowania, sprawdza i odpowiednio informuje użytkownika, czy poprzedni dokument został zapisany - wydrukowany oraz sprawdza, czy w kartotece nie ma już dokumentu z takim samym numerem i nazwą.

W nowej wersji programu FRO PRO zastosowaliśmy następujące nowe rozwiązania:

- przede wszystkim wprowadzamy trzy opcje pracy programu, do wyboru przez użytkownika, w zależności od specyfiki pracy jego działalności gospodarczej. Nowa wersja programu obejmuje wszelkie rodzaje dokumentów fakturowania, które definiuje nowa ustawa VAT. Jednak oczywiste jest, że najprawdopodobniej 90 % użytkowników nie musi przygotowywać innych faktur, niż podstawowe i nie muszą wiedzieć jak wyglądają i co muszą zawierać faktury np: dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, trójstronnych, VAT marża i innych specjalnych...

Opis dialogu WYBÓR TRYBU PRACY PROGRAMU dokładnie te opcje pracy opisuje i wyjaśnia, co należy najpierw w programie ustawić, aby można było stosować tryb pracy maksymalnie uproszczony, gdzie użytkownik ma tylko trzy funkcje (czyli nawet małpę można nauczyć) do przygotowania faktury: kontrahent, wpis pozycji i drukowanie.

- program obsługuje wszystkie rodzaje dokumentów fakturowania, o których mówi nowa ustawa VAT poprzez okno WYBÓR DOKUMENTU - PODSTAWOWE DANE. Przy czym użytkownik ma do wyboru nie tylko rodzaj dokumentu - faktury, ale także i opcje jego przygotowania, np. że faktura jest przygotowywana w imieniu dostawcy albo ma być wydrukowana należność w innej walucie - program zrobi sam odpowiednie przeliczenia.

Opcjonalnie też rozwiązana jest sprawa podpisów na fakturach. Tu w dalszym ciągu użytkownicy mają wiele wątpliwości. Jednak program “sam” wie, na jakich rodzajach faktur podpisy są niezbędne - zgodnie z przepisami.

Równocześnie (zastrzegamy sobie prawa autorskie) program wykonuje Specyfikację dla faktury VAT marża ©, bez którego to dokumentu trudno sobie wyobrazić poprawną dokumentację w firmie, która tego rodzaju faktury stosuje.

- udoskonaliliśmy funkcję zapisu do zewnętrznego pliku przygotowywanej faktury - dokumentu.

- na wszystkich oknach obsługi, gdzie użytkownik ma wpisywać daty, zastosowano alternatywę wpisywania ręcznego daty - włączenie kalendarza i wybór daty poprzez kliknięcie myszką.

- w pomocy kontekstowej programu, którą uruchamia się poprzez kliknięcie na ikonie pomocy każdego etapu pracy programu, zamieszczamy informacje nie tylko związane z pracą programu, ale staramy się też zawrzeć wymagania prawne z tym tematem związane.

- w związku z przejściem na licencjonowanie roczne (z obniżeniem ceny licencji!), program instalacji jest równocześnie programem aktualizacji, konserwacji dla bezpłatnych nowelizacji w czasie trwania licencji.

- wiele innych drobiazgów, które trudno tutaj wymieniać.

Wyjaśnienia szczegółowe:

Wejście nowej ustawy VAT dn. 1 maja 2004 roku dało nam okazję przebudowy całego programu fakturowania po siedmiu latach jego istnienia. W dotychczasowych kolejnych aktualizacjach programu staraliśmy się uwzględniać wiele uwag użytkowników, a równocześnie reagowaliśmy na wszelkie zmiany przepisów prawa, tak aby program nadal był możliwy do użytkowania.

Nowa ustawa VAT wprowadza wiele zupełnie nowych dokumentów fakturowania, które dotychczas nie istniały np. dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, trójstronnych czy też nowe pojęcie VAT marża.

Przy czym projektując nowy moduł fakturowania dla Systemu XL przyjęliśmy następujące założenia:

1. Uwzględnić jak najwięcej specyficznych uwag użytkowników i nadal zachować jego uniwersalność dla różnych sytuacji wyjątkowych.

2. Zachować ideę pracy, która była impulsem dla jego stworzenia, co wyjaśniamy wyżej w opisie elementów, które zachowaliśmy z jego starej wersji.

3. Uwzględniając wszelkie zmiany przepisów, zachować ciągłość wszelkich dotychczasowych danych użytkowników, które są w zewnętrznych plikach danych Systemu XL. Chodziło nam o to np. aby nadal były aktualne dane użytkownika w kartotece dokumentów, pomimo nowej wersji programu.

Ponieważ nowa ustawa VAT wprowadza wiele nowych pojęć (mało tego - do dzisiaj wiele z nich budzi wątpliwości interpretacyjne - grudzień 2004), działanie programu tak zaprojektowano, aby maksymalnie pomógł użytkownikowi w realizacji określonego dokumentu. Program, po określeniu rodzaju faktury, sam wie jakie elementy są niezbędne i jak dokument ma “wyglądać”.

Podobnie, jak w całym Systemie-XL szeroko rozbudowane jest zagadnienie podpowiedzi i kontroli poprawności wprowadzanych danych i wybieranych funkcji. W każdej chwili podczas pracy aplikacja sprawdza, czy nie popełniono głupstwa - wyświetlając komunikaty ostrzegające, np. czy nie stworzono Faktury VAT z numerem, który już istnieje.

Początek serwisu Pobieranie programów | Opis programów