" I w cykę jest " (luty 2002)

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 września 2001 (podpisała Pani Minister H. Wasilewska - Trenkner) - wprowadza się od 1. stycznia 2002 r. wzór przelewu na rachunek organu podatkowego.
Tam też w pkt.2 napisano:
2. Parametry techniczne formularza polecenia przelewu/wpłata określa Polska Norma PN-F-01101 “Bankowość i pokrewne usługi finansowe - Wzory formularzy bankowych - Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (W/P).

Trochę to trwało - zdobyliśmy Polską Normę PN-F-01101 - lipiec 2001. I mimo, że obok “hologramu autentyczności” - istnieje treść: “Żadna część niniejszej normy nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego” - mamy gdzieś Prezesa, dlaczego - wyjaśnimy niżej, jednak na wszelki wypadek oświadczamy - że w poniższym tekście nie przedrukowujemy ani nie kopiujemy treści - tylko cytujemy.

Dlaczego mamy gdzieś Prezesa, już wyjaśniamy:
Już rok temu próbowaliśmy zwrócić uwagę na fakt, że każda drukarka komputerowa ma “martwe pole wydruku” - czyli np. drukarka obsługująca format A4 (297/210 mm) może drukować obszar - zależy od typu drukarki - o około 5-10 mm dookoła mniejszy! (patrz tekst FORUM - RÓŻNOŚCI - “Z pianą na ustach”).

A co widzimy na 10 stronie, gdzie jest “Zwymiarowany wzór formularza WP wymiary w milimetrach” ? Otóż główne wymiary formularza wynoszą 149,86 mm / 105,83 mm, czyli nawet gdy pominiemy problem “martwego pola” i tak nie jest możliwe wydrukowanie 4 sztuk formularzy na jednej kartce A4 - brakuje 1 - 2 mm Czy to nie bzdura?

Na ostatniej stronie “omawianej normy” czytamy: cytujemy ”Polski Komitet Normalizacyjny jest krajową jednostką normalizacyjną działającą z mocy ustawy z dnia (itd,) jako organ kolegialny, podległy Prezesowi Rady Ministrów”. Szanowni Państwo - gdyby ktoś z Was spotkał premiera RP - proszę zadać w naszym imieniu pytanie: Panie Premierze Miller (piszemy to w lutym 2002), podobno nad biurkiem powiesił sobie Pan napis “przedsiębiorczość głupku”. No i jak tu mówić o przedsiębiorczości przy tak ustalanych Polskich Normach?

Dlaczego sami nie zadamy tego pytania, bo już kilka dni temu zadawaliśmy inne - i z naszej strony więcej “nie chcemy się wygłupiać” - patrz tekst FORUM - RÓŻNOŚCI - “VAT a Polska”.

W naszych programach zaprojektowaliśmy formularze “troszeczkę” mniejsze - każdy użytkownik - poprzez ustawienie skali wydruku (101%, 102% ...) może spróbować je “powiększyć” - w zależności od tego, na ile jego drukarka ma małe “martwe pole”. Poza tym umieszczamy w nich wzory przelewów do nadruku - gdzie już łatwiej poradzić sobie z problemem wymiaru z Polskiej Normy, zwłaszcza że - jak sprawdzaliśmy - formularze do nadruku mają w nosie te wymiary i mieszczą się w wymiarze kartki A4.

Moglibyśmy zaprojektować wydruki np. tak, aby 4 formularze drukować na dwóch kartkach, jednak nie zamierzamy popierać “kretynizmu”. Zresztą program ma “wzory użytkownika” - i każdy może “takie” drukowanie sobie zrobić.

My tego nie zrobiliśmy, cholera - bez wielkich słów, ale historia świata zna tłumaczenie “takie były rozkazy”.

Poniżej przytaczamy jeszcze kilka cytatów z PN-F-10101, które uwzględniliśmy przy pracy nad wzorami formularzy przelewu/wpłaty w programie (przytaczamy istotne fragmenty):

“4.5 Barwy i czcionki
Napisy określające nazwę formularza (pocenie przelewu /wpłata gotówkowa) oraz przeznaczenie formularza (odcinek dla zleceniodawcy) zależy drukować w kolorze poddruku, stosując do wyboru jeden z trzech rodzajów czcionki:

czcionkę OCR-B o wielkości 6 pkt. drukarskich,
czcionkę Arial o wielkości 5 pkt. drukarskich,
czcionkę Courier New o wielkości 6 pkt. drukarskich.

Napisy określające nazwę formularza (polecenie przelewu/wpłata) oraz przeznaczenie odcinka formularza (odcinek dla banku zleceniodawcy) należy drukować w kolorze poddruku, stosując do wyboru jeden z trzech rodzajów czcionki:

czcionkę OCR-B o wielkości 9 pkt. drukarskich,
czcionkę Arial o wielkości 8 pkt. drukarskich,
czcionkę Courier New o wielkości 9 pkt. drukarskich.

Oznaczenie formularza (WP) należy drukować w kolorze poddruku, stosując do wyboru jeden z trzech rodzajów czcionki:

czcionkę OCR-B o wielkości 12 pkt. drukarskich,
czcionkę Arial o wielkości 10 pkt. drukarskich,
czcionkę Courier New o wielkości 12 pkt. drukarskich.

W odniesieniu do kodu waluty (PLN) należy zastosować kolor czarny i jeden z trzech rodzajów czcionki:

czcionkę OCR-B o wielkości 17 pkt. drukarskich,
czcionkę Arial o wielkości 14 pkt. drukarskich,
czcionkę Courier New o wielkości 17 pkt. drukarskich.

W przypadku wypełniania maszynowego należy stosować krój pisma OCR-B, Courier New lub Arial, w tym jeden z trzech rodzajów czcionki:

czcionkę OCR-B o wielkości 12 lub 13 pkt. drukarskich,
czcionkę Arial o wielkości 11 lub 12 pkt. drukarskich,
czcionkę Courier New o wielkości 12 lub 13 pkt. drukarskich.

“4.6 Drukowanie i personalizacja formularzy

"W przypadku stosowania pisma maszynowego, dane należy wpisywać w sposób umożliwiający jednoznaczny odczyt, tzn. wpisując znaki w pola informacyjne w jednym ciągu, z wyraźnymi odstępami, ignorując podział na kratki i wyodrębnione części pola, nie wykraczając poza obrys pola."

“4.7 Wypełnianie formularzy

Zleceniodawca, wypełniający formularz ręcznie lub maszynowo, powinien przestrzegać tych samych zasad, które określone są dla procesu personalizacji w pkt. 4.6.”

Cały ten tekst zamieszczamy także w pomocy kontekstowej modułu Banku. W ten sposób próbujemy odpowiedzieć na pytania Użytkowników, dlaczego niektóre banki nie przyjmują przelewów wydrukowanych z naszego programu. No cóż, staraliśmy się zastosować wszystkie cytowane wyżej treści Polskiej Normy, oprócz oczywiście “sprawy wymiaru”.

Specjalnie, aby Was nie denerwować nie cytujemy następujących wyjątków z omawianej Polskiej Normy:
“zaleca się stosowanie papieru specjalnego, oznaczonego symbolem OCR, o gramaturze 90g/m2” , lub takiego: “ Barwy poddruku (tła) powinny zawierać się w widmie o przedziale od 580nm do 705nm” z odnośnikiem nr 4 który brzmi: “Uwaga: niektóre technologie pozostawiają pigment, który uniemożliwia filtrację poddruku (tła).”.

A tak w ogóle należy sobie uświadomić, że przeważająca część banków jest prywatna i jak prezes-dyrektor rozporządzi, że należy obsługiwać tylko takich klientów, którzy mają białe skarpetki, to możemy mu “naskoczyć”.

Dlaczego to wszystko nas tak wkurza - bo ten cały “cyrk” z formularzami (nie tylko przelewów) jest tłumaczony wymogami “informatyzacji” urzędów. Wygląda więc na to, że “obywatel” musi dostosować się do programu i sprzętu komputerowego, który jest (będzie???!!!) wykorzystywany w “tej komputeryzacji”. To mniej więcej tak, jakby producent samochodu nie przewidział przesuwania fotela kierowcy i odpowiadał - “trza było rosnąć”, albo “a po co pan taki duży?”.

Wspomniany wyżej Panie Prezesie - nie mogą powstawać Polskie Normy na początku XXI wieku w takiej postaci. Wystarczyłoby w punkcie “4.4 Wymiary formularza WP i jego pól - Wymiary zewnętrzne i dopuszczalne odchyłki wynoszą : +/- 1 mm” - wpisać np. 10mm. Proszę nie tłumaczyć tego wymogami “technologii odczytu obrazu dokumentu i interpretacji znaków alfanumerycznych”. Jeżeli takie ma wymogi “ta technologia”, tzn. że jest “do kitu”, czyli trzeba ją wymienić na “normalną”, odpowiadającą obecnym możliwościom w dziedzinie informatyki.

Wspomniana wyżej Pani Minister- nie należy wydawać Rozporządzeń w “takiej postaci”. Bo natychmiast banki to wykorzystują w ten sposób, że każą klientowi płacić np. 2 zł więcej za “stary przelew”. I nie chodzi o te 2 zł, chodzi o to że “normalny człowiek” czuje się po chamsku “robiony w konia” (przepraszam konie).

Takie Rozporządzenia są chyba niezgodne z Konstytucja RP, a jeżeli są, to natychmiast powinni się zebrać P. Posłowie i Senatorowie, żeby dopisać odpowiedni paragraf!

Kończąc, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie mamy nic przeciwko “porządkowaniu” wzorów przelewów, numerów kont bankowych. Ponieważ “pracujemy w informatyce”, doskonale rozumiemy problem konieczności “ponumerowania” banków czy też obywateli. Apelujemy tylko o trochę wyobraźni i rozsądku, żeby “normalnych obywateli” krew nie zalewała na każdym kroku.

Zidiocenie świata narasta, ale czy akurat Polska musi w tym przewodzić? A poza tym “w cyke jest”.

Początek serwisu Początek informacji dodatkowych | Początek KABARETU