Kadry i Płace XL

Kadry i Płace XLKadry i Płace XL, to moduł Systemu XL, zgodnie ideą modułów, służy do obsługi całość zagadnień związanych z kadrami i płacami w firmie. Współpracuje z Płatnikiem ZUS. Głównym zadaniem programu jest maksymalne ułatwienie całości prac związanych z rozliczeniem czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, obliczenie podatków i koniecznych ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz rozliczenie kosztów pracy w firmie.

Zestawienie statystyczne informuje, że program obsługuje przeszło 80 różnego rodzaju zadań i funkcji pomocniczych, a zawarta w nim szczegółowa instrukcja - pomoc kontekstu pracy, to ponad 160 stron tekstu, który stanowi podręcznik księgowości i informatyki w zakresie obsługiwanych zadań.
Dlatego przede wszystkim zalecamy jego pobranie i zainstalowanie dla przeprowadzenia wszelkiego rodzaju testów, zwłaszcza, że jego instalacja nie ingeruje w żadne ustawienia Waszego komputera (odinstalowanie polega na skasowaniu jego plików i folderu). 


Wszelkie funkcje działania programu projektowaliśmy z myślą o jak najprostszym rozwiązaniu, a równocześnie staraliśmy się zrobić go odpornym na niewątpliwe przyszłe zmiany przepisów polskiego prawa w tym złożonym temacie. W pomocy kontekstowej programu - przy opisie funkcji - procedur programu, oprócz wiadomości podstawowych związanych z działaniem programu, załączamy „wyjaśnienia szczegółowe", gdzie staramy się przedstawić i umotywować podjęte decyzje związane z takimi, czy innymi rozwiązaniami projektu pracy programu.

Program jest ukierunkowany na małe i średnie firmy i pod tym kątem jest rozwiązywany interfejs użytkownika. Chodzi o to, że inaczej projektuje się "duże systemy komputerowe", które mają pracować w wielkich firmach, obsługujących wiele "zadań", a co ważniejsze mają być używane przez wiele specjalistycznych działów firmy (najprościej wyjaśniając: księgowość, produkcja, zapasy magazynowe itd..), a inaczej, gdy program ma obsługiwać jedna osoba, a do tego "raz w miesiącu".

Naszą ambicją było takie zaprojektowanie modułu Kadry i Płace XL, aby w typowej sytuacji, bez przypadków szczególnych, użytkownik mógł (po wpisaniu odpowiednio danych zatrudnionych pracowników) poprzez uruchomienie kilku funkcji - przygotować ewidencje płac kolejnego miesiąca i jej wszelkie rozliczenia w kosztach firmy, w US i ZUS. . 

Zgodnie z założeniami programów Systemu XL, użytkownik ma możliwość indywidualizacji wszelkich drukowanych przez program dokumentów. Wszelkie szczegółu opisane są w kontekstowej instrukcji obsługi programu.

Początek serwisu Pobieranie programów | Opis programów