Historia (tekst z 1998r) 

Proszę Państwa - jako firma działająca od kilkunastu lat w dziedzinie elektroniki i informatyki, co w obecnych czasach jest całkowicie zespolone, mając na co dzień kontakt z mikroprocesorami i ich oprogramowaniem, sami staliśmy przed wyborem programu, który ułatwiłby nam prowadzenie księgowości naszej firmy. Przetestowaliśmy różne istniejące na rynku programy i żaden nie spełnił naszych specyficznych oczekiwań. Trzeba było czytać grube instrukcje obsługi, a do tego być z wykształcenia księgowym. Dlatego stworzyliśmy na własne potrzeby programy - narzędzia, które prowadząc księgowość naszej firmy, załatwiały nam najbardziej uciążliwe obowiązki - przygotowywanie comiesięcznych deklaracji PIT-5, VAT-7, które same przeprowadzały odpowiednie obliczenia, pamiętały co i jak zaokrąglić, zgodnie z ustaleniami ustawodawców, a najważniejsze - tylko raz trzeba było wpisać nazwisko, adres, narodowość itd. W chwili obecnej i tak te deklaracje są "uproszczone" - nie trzeba już co miesiąc wpisywać numeru buta i kołnierzyka.  Przygotowując te narzędzia - programy, wybraliśmy jako bazę - program arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Długo można by było wyjaśniać, dlaczego? Najkrócej - EXCEL, to program działający w środowisku Windows. Teoretycznie system Windows obsługuje wszystkie drukarki, albo wyjaśniając od drugiej strony, każdy producent nowej drukarki musi podporządkować jej oprogramowanie pod ten System. Następnym narzędziem, które przygotowaliśmy na własne potrzeby był program do fakturowania - a co z tym związane - obsługujący bazy danych naszych kontrahentów, materiałów-towarów, usług. Wszystkie te programy-narzędzia funkcjonowały w naszej firmie na bazie programu "makr" istniejących w EXCELU. Około roku 1995 Microsoft - producent programu EXCEL - wprowadził w wersji 5 środowisko programowe Visual Basic for Applications, z zapewnieniem, że następne produkty w to środowisko programowe będą wyposażone. To było impulsem, aby przygotować programy-narzędzia w wersji komercyjnej, których główną ideą miała być prostota obsługi i uniwersalność. W dziale Dlaczego EXCEL wyjaśniamy szczegółowo, dlaczego jako bazę tych programów wybraliśmy program arkusza kalkulacyjnego EXCEL.

Tak (w 1996 roku) powstały aplikacje VAT-7, PIT-5, i FRO - czyli Faktury, Rachunki, Oferty, które pod wpływem uwag Użytkowników, zaczęły się rozrastać. To właśnie te kontakty z pierwszymi użytkownikami stały się impulsem do powstania następnych naszych programów. Te programy, to już całe systemy do prowadzenia księgowości firm, w których nadal staraliśmy się zachować ideę prostoty obsługi, jednak konieczne stało się zawarcie w programach systemu pomocy - wybraliśmy "help" w formacie Windows. Pomoc ta pracuje jako pomoc kontekstu pracy, tzn. że w każdym momencie pracy z programem, kliknięcie na ikonie pomocy realizuje wyświetlanie  informacji związanych z aktualnym etapem pracy programu. 

Początek serwisu Początek informacji dodatkowych | Powrót do historii Systemu XL


Dlaczego Excel? (w skrócie)

W dziale Historia wyjaśniamy początki powstania przedstawianych przez nas programów. Tutaj pragniemy w skrócie, bez wchodzenia w specjalistyczną wiedzę z dziedziny informatyki,  wyjaśnić dlaczego nasze programy są oparte na EXCELU. Tutaj to skrótowe uzasadnienie naszego wyboru - prawdopodobnie bardziej przyjazne jest w dziale CZY TO MA SENS. Otóż  naszym głównym założeniem było stworzenie programów wspomagania księgowości małych i średnich firm, które będą w miarę proste, a równocześnie uniwersalne. W takich firmach zwykle jedna osoba zajmuje się księgowością, nie ma osobnych działów obsługi magazynu, fakturowania, działu księgowości, kadr. Nie ma też specjalisty - informatyka, który czuwałby nad działaniem systemów komputerowych, którego zadaniem byłoby przystosowanie używanego programu do konkretnych - zwykle specyficznych potrzeb określonej firmy. Należy sobie uzmysłowić, że każda firma ma swój specyficzny obieg dokumentów, specyficzne dla siebie magazyny itd. Istniejące programy księgowości oparte są na relacyjnych bazach danych, mają  funkcje określone przez ich producentów, a wszelkie próby dostosowania ich do konkretnych potrzeb wymagają specjalistycznej wiedzy z dziedziny informatyki. Biorąc powyższe fakty pod uwagę, chcąc stworzyć programy księgowości, które mają być proste i uniwersalne postanowiliśmy je oprzeć na arkuszu kalkulacyjnym EXCEL. Nasz wybór był podyktowany wieloma przesłankami, jedną z najważniejszych był fakt, że program EXCEL jest produktem Microsoftu - niewątpliwie prawie monopolisty na rynku światowym, co prawie gwarantuje że nasze programy ( a najważniejsze - dane użytkowników) będą aktualne w perspektywie najbliższych lat.

Wszystkie dane użytkowników są zapisywane w osobnych plikach, w formacie tabel - kartotek EXCELA. W ten sposób, każdy użytkownik może łatwo robić odpowiednie kopie bezpieczeństwa swoich danych, wystarczy, że na podstawie opisu programów zna nazwy tych plików, zawsze może bez korzystania ze specjalistów odtworzyć swoje dane. W chwili obecnej każdy program ma specjalną funkcję pomocniczą - archiwizacja danych, dla tych, którzy jeszcze nie umieją zrobić kopii pliku. Problem ten w programach komputerowych związanych z obsługą baz danych, jest jednym z najważniejszych, a tym samym najkosztowniejszych. Ponadto dane użytkownika są w formacie EXCELA,  czyli w formacie, który - z racji pozycji jego producenta - wszystkie inne używane formaty w programach obsługi baz danych muszą ten format  zapisu danych uwzględniać.  To załatwia kolejny istotny problem w tego typu programach - import, export danych użytkownika.

Należy podkreślić, że do podstawowego używania naszych programów, nie jest potrzebna jakaś specjalistyczna wiedza z informatyki, czy księgowości. Programy są tak zaprojektowane, że każdy może ich używać, korzystając z ich podstawowych funkcji, wpisując dane do przejrzystych dialogów, które równocześnie kontrolują na bieżąco poprawność obsługi. Pomysł oparcia programów na EXCELU każdy doceni, gdy już w trakcie normalnego używania zgromadzi swoje kartoteki - kontrahentów, materiałów-towarów, usług, wystawionych faktur, przelewów, dowodów wewnętrznych itd. - wówczas dopiero można wykorzystać główną zaletę programów, które mają, dla bezpieczeństwa danych specjalną funkcję wykonywania kopii kartotek użytkownika na arkusz "roboczy.xls", a na nim możemy naprawdę robić WSZYSTKO, wykorzystując funkcje EXCELA. I co ważne, nawet "początkujący" - bez obawy utraty swoich danych - mogą próbować opracowywać różnego rodzaju raporty-analizy, wydruki dla swoich specyficznych potrzeb. Mamy do dyspozycji proste tabele, a nie relacyjne bazy danych, do obróbki których byłaby potrzebna naprawdę specjalistyczna wiedza, lub specjalne programy do realizacji określonych wcześniej potrzeb!

Jednocześnie, wszystkie nasze programy mają tak zaprojektowane funkcje drukowania potrzebnych dokumentów, że można używać drukarek o formacie A4 (najpopularniejsze - najtańsze), a każdy użytkownik ma możliwość dostosować formę wydruków do swoich upodobań, wymogów i do właściwości używanej drukarki. To dzięki bogatym funkcjom EXCELA - bez specjalistycznej wiedzy - użytkownik może wybrać krój czcionki, drukować logo firmy na fakturach itd.

Początek serwisu Początek informacji dodatkowych | Powrót do historii Systemu XL